Yasuko Hoshino 510 японски автора, излезли извън рамките и надскочили традиционното занаятчийство, те създават скулптури, чийто корен се крие в плетенето на кошници. Те използват нетипични за японското занаятчийско наследство органични и изкуствени материали - хартия, тел, винил, пластмаса, текстил и още оригинални материали. Когато говорим за плетена скулптура  границата между hand ...