the_thinker"Съвършенството на човека - това е състояние на душата." Сократ Доста се шумеше в последно време, заради предложенията на МОН за намаляване на часовете по изкуство и музика в гимназиалния цикъл на обучение. Сега МОН излизат с ново предложение, за намаляване и на часовете по философски науки / психология и логика, ...