image (3)Трябва да си признаем, ние разбрахме за Фондация Animal Hope, чрез тяхно рекламно съобщение в социалната мрежа. Фондацията обаче, дори и доскоро непозната за нас, има вече изградена схема на работа и здрава структура, чрез която се опитва да помогне за намаляването броя на безстопанствените животни, тяхното лечение и намирането на ...